Privacybeleid

Privacyverklaring

In deze verklaring krijg je een compleet overzicht van alle persoonsgegevens die Kitty’s Make-up Studio verwerkt en hoe dit gebeurt.

Persoonsgegevens die je door aanmeld- of informatieformulieren invult via de website
http://www.kittysmakeupstudio.nl worden alleen gebruikt om contact met jou op te nemen, opdrachten te vervullen of betalingen te ontvangen of versturen.
Kitty’s Make-up Studio verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk om het voorgaande te kunnen uitvoeren.

Kitty’s Make-up Studio bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om aan je aanvraag te kunnen voldoen. Indien er geen overeenkomst plaatsvindt, worden jouw persoonsgegevens 1 jaar bewaard. Indien er wel een overeenkomst plaatsvindt, worden jouw persoonsgegevens 7 jaar bewaard, zoals wettelijk verplicht door de Belastingdienst.

Kitty’s Make-up Studio gebruikt alleen technische en functionele cookies. Voor Google Analytics worden cookies gebruikt die geanonimiseerd zijn en niet traceerbaar zijn naar jou als persoon, maar uitsluitend worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Google heeft van Kitty’s Make-up Studio geen toestemming ontvangen om verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Kitty’s Make-up Studio verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens zijn opgeslagen, deze in te zien en te corrigeren of verwijderen. Dit kan uitsluitend door een mail te sturen naar info@kittysmakeupstudio.nl, met jouw verzoek. Om te verifiëren dat de juiste persoon deze gegevens ontvangt verzoek ik je een kopie legitimatie mee te sturen. Maak hierbij de volgende gegevens onleesbaar: foto, legitimatienummer, burgerservicenummer (BSN) en de strook met
nummer onderaan de legitimatie (MRZ) onleesbaar. Kitty’s Make-up Studio zal z.s.m. doch uiterlijk binnen 4 weken reageren.

Mailchimp wordt uitsluitend gebruikt voor nieuwsbrieven als je een cursus hebt gevolgd bij Kitty’s Make-up Studio en hebt ingestemd tot ontvangen van de nieuwsbrief, of als je jezelf hebt aangemeld. Je kunt het ontvangen van nieuwsbrieven te allen tijde stopzetten via de in de nieuwsbrieven aangegeven methode.

Jouw gegevens zijn beveiligd opgeslagen op een beveiligde computer en deze wordt regelmatig geüpdate. De hosting van de website is ondergebracht bij YourHosting in Nederland. De website www.kittysmakeupstudio.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je een cursus en workshop volgt bij Kitty’s Make-up Studio geef je toestemming om de gemaakte foto’s op de website en social media kanalen te plaatsen. Bezwaren hiertegen moeten voor aanvang van de lessen kenbaar gemaakt worden. Bij elke andere overeenkomst waarbij Kitty’s Make-up Studio foto’s maakt, gebeurt dit ook alleen met jouw toestemming. Je hebt het recht om je toestemming ook op een later tijdstip in te trekken. Dit kan uitsluitend door een mail te sturen naar info@kittysmakeupstudio.nl, met vermelding van welke foto en waar deze geplaatst is.

Alle foto’s gemaakt door Kitty’s Make-up Studio zijn eigendom van Kitty Dijcks en deze mogen door klanten uitsluitend voor eigen privé doeleinden gebruikt worden. Voor ieder ander vorm van gebruik dient vooraf toestemming gevraagd worden aan Kitty Dijcks, Kitty’s Make-up Studio.

Deze privacyverklaring kan aangepast worden door Kitty's Make-up Studio. Check daarom regelmatig de laatste versie.
Versie 15012020